กิจกรรม

ดูทั้งหมด 11 จำนวน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

English Camp At Chaiwanwittaya School

English Camp At Chaiwanwittaya School

กิจกรรม "ปลุกพลังชีวิต เพื่อดึงศักยภาพภายในของตนเอง"

กิจกรรม "ปลุกพลังชีวิต เพื่อดึงศักยภาพภายในของตนเอง"

Chrismas Day 2014

Chrismas Day 2014

การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2556

การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2556

นิทรรศการทางวิชาการโครงงานอาชีพ

นิทรรศการทางวิชาการโครงงานอาชีพ

การรับมอบจักรยานจากชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี

การรับมอบจักรยานจากชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

กิจกรรมวันรณรงค์ Big eradicated day

กิจกรรมวันรณรงค์ Big eradicated day

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

บทความ

ดูทั้งหมด 2915 จำนวน

ข่าวการศึกษา

สำหรับอาจารย์

ดูทั้งหมด 2416 จำนวน
ขึ้นบนสุด